۱۳۹۲ آذر ۲۹, جمعه

راه صاف

دور می زنیم
تحریم ها را
فیلترینگ را
یکدیگر را
اصولا ایرانی جماعت با خط مستقیم میانه ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: