۱۳۸۹ بهمن ۱۸, دوشنبه

توصیه

یک توصیه دارم به آنها که واسه فیلم‌ها یا برنامه کانالهای ماهواره زیرنویس می‌گذارند: به نظرم هروقت به املای کلمه‌ای شک کردید حتما سراغ فرهنگ لغات بروید، چون به احتمال 90 درصد شک‌تان بجا است. اگر هم برای این همه غلط و غلوط یک اپسیلون هم شک نمی‌افتد به دل‌تان، بهتر است فقط واسه خودتان یک اسپند دود کنید.

هیچ نظری موجود نیست: