۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۴, جمعه

کاکتوس


آخرهای زمستان پارسال، یک گلدان کاکتوس خریدم. یکی دو هفته نگذشته بود که شروع کرد به خشک شدن. نمی‌دانم، شاید چون جایش عوض شده بود به این روز افتاد. تنه‌اش که توی خاک بود قهوه‌ای شد و سرشاخه‌هایش یکی‌یکی افتادند. فقط یک شاخه‌اش، با اینکه وارفته و پژمرده بود، اما به مویی خودش را بند کرد و همچنان سر جایش باقی ماند.
امروز روی همین شاخه وارفته چشمم خورد به یک جوانه کوچک قشنگ. عجیب بود. روی این تنه بی‌جان و خشک، چطور این جوانه تازه پیدا شده؟
حالا دیگر منتظرم. می‌خواهم ببینم که همین جوانه کوچک می‌تواند دوباره گلدان کاکتوس مرا سبز کند؟

هیچ نظری موجود نیست: