۱۳۸۸ آذر ۸, یکشنبه

آن خطاط...

آن خطاط سه گونه خط نوشتی
یکی را با فونت درشت زرنگار تایپ کردی، اما دلش نیامدی به کسی دادی بخواندی، در پستو نهان کردی.
یکی را با آب پیاز نوشتی و فقط خود از آن سر درآوردی و لاغیر
یکی را هم آنقدر بدخط و کج و معوج نوشتی که خودش هم نفهمیدی که چی چی نوشتی
آن خط سوم من بیدم!

۱ نظر:

عیار تنها گفت...

D:
خیلی بامزه بود
ما که فهمیدیم. خوب هم نوشته.

روزش رو نمیدونم ولی تولدت مبارک.
(;