۱۳۸۷ آذر ۱۶, شنبه

داریوش مهرجویی، زادروزت گرامی

هفدهم آذر، زادروز داریوش مهرجویی بزرگ است. با احترام به همه‌ی سینماگران و کارگردانان ایران، به گمان من داریوش مهرجویی در سینمای ایران یکی است و هنوز که هنوز است چه از قدیمی‌ها و چه از نوآمدگان، با همه توان و استعدادشان، کسی اندازه‌ی او نیست.
از خدا می‌خواهم عمرش دراز باشد و امید دارم که باز بتواند آنطور که خود می‌خواهد کار کند و سالیان سال، ما را بر سر سفره‌های رنگینی، که او استاد گستراندن آنها است، بنشاند.
حیف است که مهرجویی، امروز در اوج پختگی و توانایی، بی‌کار بنشیند. مباد روزی که افسوس بخوریم از اینکه چرا او را از کار کردن و خود را از لذت آثار او محروم کردیم.
داریوش مهرجویی بزرگ،تولدت مبارک و سایه‌ات بر سر سینمای ایران،‌پاینده باد.

هیچ نظری موجود نیست: