۱۳۸۷ آبان ۱۵, چهارشنبه

آرامگاه ستاره‌ای که بخشی از روزگار خویش بود

در ماهنامه فیلم همیشه خواندنی‌هایی پیدا می شود که هوس می کنم اینجا بنویسم. اما فیلمی‌های عزیز اجازه هیچگونه نقل و اشاره به مطالب ماهنامه‌شان را نداده‌اند. این بار اما چون مطلب مورداشاره ام ترجمه است و همچنین به اصل منبع آن اشاره کرده‌ام گمان نمی کنم دیگر جایی برای گله باقی باشد. به هر حال...

در آخرین شماره این ماهنامه ترجمه گفت‌وگوی باربارا والترز با پل نیومن، ستاره‌ی تازه درگذشته‌ی سینما، را خواندم. آنطور که گفته شده، این آخرین گفت‌وگوی پل نیومن بوده است. پاسخ پل نیومن به یکی از سوالات برایم بسیار زیبا بود. در جایی از گفت‌و‌گو می خوانیم ...
والترز:

دوست داری نوشته سنگ قبرت چه باشد؟

پل نیومن:

که من هم بخشی از روزگار خویش بودم.


منبع : گفت‌وگوی باربارا والترز با پل نیومن
این هم تنها تصویری که از سنگ قبر پل نیومن پیدا کردم که البته نوشته‌اش نمایان نیست.

هیچ نظری موجود نیست: