۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه

کاتالوگ بچه

خوب بود هر آدمی که به دنیا می‌آمد، یک دفترچه‌ی راهنما یا کاتالوگ هم به همراهش می‌فرستادند. دفترچه‌ای که نشان می‌داد این نوزاد به درد چه کاری می خورد و دنبال چه چیزی برود بهتر است. اینگونه خیلی‌ها از به این در و آن در زدن و آخرش به هیچ جا نرسیدن خلاص می‌شدند. آنهایی که به یک جایی می‌رسند هم زودتر و با وقت کشی و دردسر کمتر راه خود را می یافتند. اینطور نیست؟

۱ نظر:

آخرین پدرخوانده گفت...

دنیا خیلی جای زیبا تری بود اگر این آرزو عملی میشد!