۱۳۸۷ خرداد ۱۳, دوشنبه

گيلكي ويكيپديا

امروز وقتي داشتم در wikipedia چرخ مي زدم، در صفحه اول آن در قسمت زبان ها، چشمم به زبان گيلكي افتاد. كنجكاو شدم. رويش كليك كردم و وارد ويكيپدياي گيلكي شدم . شما هم يك سري به آنجا بزنيد. جالب است و شيرين و خواندني. بخصوص وقتي وارد شديد به پورتال ها و رده هاي مختلف تعريف شده براي شهرها از جمله رشتي هم سري بزنيد.
براي همه هموطنان شمالي، اميد موفقيت دارم.


هیچ نظری موجود نیست: