۱۳۸۷ اردیبهشت ۳۱, سه‌شنبه

جم : جيم جمالتو ميم مرامتو

چند وقت پيش نام جشنواره فيلم تازه اي به نام جشنواره فيلم جم به گوشم خورد. با خودم گفتم كه اين چه جور جشنواره اي است كه نامش جم است. برايم عجيب بود كه در اوضاع كنوني جشنواره اي به نام يكي از شاهان باستاني برگزار شود. به هر حال آنقدر خوش خيال هم نبودم كه فكر كنم صاحب منصبين فعلي فرهنگ، براي فرهنگ باستاني ايران قدم از قدم بردارند.
گذشت تا امروز كه درباره اين جشنواره خواندم. در كمال تعجب ديدم كه جم (يا بهتر بگويم جوانه هاي مقاومت!)، جشنواره اي است كه فيلم هاي كوتاه در موضوعات دفاع مقدس و لبنان و فلسطين و غيره نمايش مي دهد.
خب! خيالم راحت شد. ترسيدم كه مبادا خداي ناكرده مسئولين وزارت ارشاد پا كج بگذارند و به راه هاي ناصواب روند.
راستي مي بينيد واژه اي اينچنين آشنا مثل "جم" كه به هر حال متعلق به گذشته اين مردم است را چگونه آرام و بي صدا، تحريف مي كنند؟

هیچ نظری موجود نیست: