۱۳۸۷ فروردین ۲۸, چهارشنبه

سنتوري يا Dulcimer Player

در سايت فيلم اينترنشنال به مطلبي درباره فيلم سنتوري برخوردم. چيزي كه در اين مطلب توجه مرا جلب كرد ترجمه انگليسي نام فيلم بود. قبل از اين همه جا ترجمه انگليسي سنتوري را Santur Player ، Santuri يا چيزهايي از اين دست ديده بودم. حتي IMDB هم نام فيلم را Santoori نوشته. اما در اين مطلب براي اولين بار با ترجمه انگليسي درست واژه سنتور مواجه شدم. در اين مطلب سنتوري را Dulcimer Player ترجمه كرده بودند. پس از آن در wikipedia هم جستجو كردم و واژه هاي Dulcimer و Hammered Dulcimer كه در واقع اين دومي همان سازي است كه ما بعنوان سنتور مي شناسيم را پيدا كردم. ضمنا اينكه مليت هاي مختلف هم به ساز سنتور چه مي گويند را مي شود اينجا ديد. خلاصه جالب بود برايم.

هیچ نظری موجود نیست: