۱۳۸۷ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

اي فيلم فروش بي نوا


احتمالا در جريان هستيد كه در اين گير و دار قاچاق فيلم سنتوري يكي از عوامل فروش فيلم به نام حجت ف. را دستگير كردند و به عنوان عامل اصلي قاچاق فيلم در بوق و كرنا كردند. ديروز هم ظاهرا اين آقاي ف. را برده اند راديو و انگيزه هايي كه از اين پدرسوخته بازي داشته را جويا شده اند و خلاصه حسابي شطرنجي اش كرده اند.
در اينكه اين آقاي ف. به هرحال كار ضد فرهنگي انجام داده شكي نيست. اما دستگيري او بعنوان يك عامل فروش ،كه مثل او در اين شهر و كشور فراوان است، چيزي جر لاپوشاني قضيه و مخدوش كردن موضوع نمي تواند باشد.
در تهران و شهرستان ها هزاران هزار از اين فيلم فروشان بساطي يا مغازه دار هست كه اتفاقا خدا حفظ شان هم كند كه فيلم هاي روز دنيا را به دست ما مردم بدبخت و جدا افتاده از همه جا مي رسانند. به نظرم به جاي دستگير كردن يك فروشنده ساده بايد ريشه هاي اين پديده را خشكاند.
از آنجا كه ريشه هاي مشكلات فرهنگي را كلا بايد در سياست هاي به اصطلاح فرهنگي خود مسئولين جست، پس اين خشكاندن ريشه معني اش مي شود "با خود و هم پالكي ها در افتادن" و اين كار هم كه شرط عقل نيست. پس عجالتا همين آقاي حجت ف. براي خالي نبودن عريضه خدمتتان باشد. بعدش هم خدا بزرگ است.

هیچ نظری موجود نیست: