۱۳۸۶ بهمن ۲۰, شنبه

انتخاب نام فیلمنامه

یکی از سرگرمی های من هنگام خواندن ماهنامه فیلم نگار، خواندن اسامی فیلمنامه های ثبت شده در بانک فیلمنامه است. این ماهنامه در هر شماره اسامی فیلمنامه های ثبت شده ماه قبل را که معمولا حدود صد عنوان فیلمنامه می شود چاپ می کند. به همراه نام فیلم، نام نویسنده و ژانر فیلمنامه را نیز می نویسد. اغلب این نویسنده ها آدم های معروفی نیستند. ولی بینشان همیشه چند نفری فیلمنامه نویس شناخته شده هم دیده می شود.
نمی دانم دیگران و مخصوصا حرفه ای های سینما چه استفاده ای از این لیست میکنند. اما برای من مطالعه این لیست نوعی سرگرمی است. اسم هایی که نویسنده ها روی فیلمنامه هایشان می گذارند برایم جالب است. خیلی از نویسنده ها، مخصوصا گمنام ها، اسامی پیچیده نما و گل درشت و بعضا شاعرانه انتخاب می کنند. از اسم این فیلمنامه ها می شود حدس زد که با چه جور آدمی بعنوان نویسنده و چه جور فیلمنامه ای طرف هستیم. اما گاهی هم اسم های جالبی پیدا می شود. مثلا این دو تا را از لیست فیلمنامه های این شماره ببینید:
"سل مثل سیرابی" (سل را با ضمه روی سین بخوانید) (وحید زارع زاده - کمدی)
"سوار آباد" (محمود مقدسی – اجتماعی)
به نظرم جالب آمدند. هم تکراری نیستند. هم خیلی پند و اندرز نمی دهند. این گونه اسامی برای فیلمنامه و فیلم دافعه ایجاد نمی کنند و آدم را به خواندن و دیدنشان ترغیب می کنند.
نتیجه می گیریم انتخاب اسم خوب برای فیلم مثل انتخاب اسم برای بچه، مهم است. نظر شما چیست؟

هیچ نظری موجود نیست: