۱۳۸۶ آذر ۱۳, سه‌شنبه

مقايسه كنيد

نويسنده وبلاگ آزادنويس از استراليا، مطلبي نوشته درباره روش ساده و ابداعي خود جهت نشانه گذاري جعبه موش ها در آزمايشگاه دانشگاهش. قسمت جالبش براي من ، واكنش مسئولين دانشگاه است به اين روش ابداعي. بخوانيد و بگوييد اگر اين دوست ما چنين كاري را در ايران انجام داده بود، آيا برايش كسي تره خرد مي كرد؟

۱ نظر:

علی گفت...

سخت نگیر
در ایران و در سازمانهای بزرگ هم مکانیسمی است به نام نظام پیشنهادات که در آن به پیشنهادات سازنده کارکنان تشویقی های کما بیش خوبی داده می شود. در برخی سازمانها خوب عمل می کنند در این مورد و در برخی دیگر هم که نع!
اما به هر حال با حرفهات کما بیش موافقم!
همین!