۱۳۸۶ آبان ۹, چهارشنبه

از مرگ حرف نزنيد

بزرگي گفته
از مرگ حرف نزنيد، مسافران، آينه دار مي آيند.

هیچ نظری موجود نیست: