۱۳۸۶ تیر ۲۱, پنجشنبه

باغ

نه آن درخت تنومند گلابي وسط باغ،
نه آن علف هرز پاي ديوار،
مي خواهم بوته اي باشم كه ميوه هايش را هنوز كسي نديده

هیچ نظری موجود نیست: