۱۳۸۶ تیر ۹, شنبه

این هم از Blogger

سايت Blogger را هم بالاخره فيلتر كردند. از اين به بعد بايد در اين سرزمين آزاد، دنبال فيلتر شكن و پروكسي رد كن و يك سوراخ سنبه اي باشم براي دسترسي به Blogger و يك خط نوشتن در اين وبلاگ. البته دستشان درد نكند. من و امثال من وقت گرانبهايمان را با چرند نوشتن در اين وبلاگ ها به بطالت مي گذرانيم. به لطف دولت معظم ، از اين پس در اوقات فراغت در خانه هايمان انرژي هسته اي غني مي كنيم. اجرشان با كرام الكاتبين.

هیچ نظری موجود نیست: