۱۳۸۵ اسفند ۲۸, دوشنبه

زندوني

برای آدمی که عادت به وب گردی دارد، دسترسی نداشتن به اینترنت مثل آن است که زندانی اش کرده باشند. مدتی است که دسترسی ام به اینترنت کم شده. در واقع از محل كارم ديگر عملا نمی توانم به اينترنت وصل شوم. احساس جدا افتادن از دنیا را دارم.
در دنیای امروز معنی خیلی چیزها عوض شده. مثل سواد، مثل کار ، مثل خلاف. شاید زندان و روشهای حبس کردن آدمها هم در عصر اینترنت و ارتباطات باید از نو تعریف شوند.

هیچ نظری موجود نیست: