۱۳۸۵ بهمن ۱۸, چهارشنبه

تمام پيشكش، نيمه تمام هم نيستم
اما
براي كم آوردن ديگر دير است
بخاطر تو بايد بمانم
حتي اگر كمتر از يك هزارم خودم باشم

هیچ نظری موجود نیست: