۱۳۸۵ دی ۲۴, یکشنبه

آهای اداره بد

آهای اداره بد _ چقدر پروژه بايد
آهای اداره بد _ چقدر پروژه بايد

چند خط ديگه كد تا _ ته برنامه راهه
چند تا كامنت رنگي _ چند تا لوپ سياهه

چند تا كليك، چند تا پيج _ مونده تا خط آخر
واي از اين سرخي _ چشمم و درد كمر

ساعت داري فلاني؟ _ نزديك پنجه شايد
آهای اداره بد _ چقد پروژه بايد

با اجازه شهيار قنبري سراينده معلم بد

هیچ نظری موجود نیست: