۱۳۸۵ آذر ۲۹, چهارشنبه

شب يلدا

خداييش مراسم ايراني ها در مقايسه با اعياد العرب قشنگند. اصل همه شان شادي و دور هم بودن و البته خوردنه. خيلي شان متاسفانه از ياد رفته اند. اما همين چند تايي كه مانده اند، نوروز و چهارشنبه سوري و شب چله ، را حداقل بايد خوب برگزار كرد كه كسي جرات نكنه از براندازي شان حرف بزنه.
امسال شب چله، افتاده پنجشنبه. چي از اين بهتر؟ تا صبحش دور هم مي شينيم و مي خونيم و مي خوريم... به سلامتي هر چي ايرونيه.
شب چله به همه تون خوش بگذره.